1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. مستانه

انتخاب نام دختر و پسر

مستانه

معنی اسم مستانه

مستانه اسم دخترانه است، معنی مستانه: ۱- (به مجاز) سرخوش و شاد، همراه با سرخوشی و شادی؛ ۲- (در قدیم) (به مجاز) با حالت سرخوشی و سرمستی.

ریشه اسم مستانه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست