1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مشهود

انتخاب نام دختر و پسر

مشهود

معنی اسم مشهود

مشهود اسم پسرانه است، معنی مشهود: (عربی) ۱- آشکار، نمایان؛ ۲- دیده شده، مشاهده شده.

ریشه اسم مشهود

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست