1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. معز

انتخاب نام دختر و پسر

معز

معنی اسم معز

معز اسم پسرانه است، معنی معز: (عربی) ۱- (در قدیم) گرامی دارنده؛ ۲- از نام‌ها و صفات خداوند؛ ۳- (اَعلام) معز فاطمی لقب ابوتمیم مَعَد ابن اسماعیل، خلیفهی فاطمی [۳۴۱-۳۶۵ شمسی] که شمال آفریقا و مصر را تسخیر کرد و شهر قاهره را بنیاد نهاد.

ریشه اسم معز

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست