1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مقصود

انتخاب نام دختر و پسر

مقصود

معنی اسم مقصود

مقصود اسم پسرانه است، معنی مقصود: (عربی) آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور، مقصد.

ریشه اسم مقصود

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست