1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. منتظر

انتخاب نام دختر و پسر

منتظر

معنی اسم منتظر

منتظر اسم پسرانه است، معنی منتظر: (عربی) ۱- آن که در حال صبر کردن برای آمدن کسی یا انجام یافتن کاری یا روی دادنِ اتفاقی است، چشم به راه؛ ۲- (در حالت قیدی) در حال انتظار.

ریشه اسم منتظر


اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست