1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مهراب

انتخاب نام دختر و پسر

مهراب

معنی اسم مهراب

مهراب اسم پسرانه است، معنی مهراب: ۱- دارندهی جلوهی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد؛ ۲- (اَعلام) پادشاه کابل بود، همسر او سیندخت نام داشت، سیندخت مادر رودابه است و رودابه همسر زال و مادر رستم میباشد.

ریشه اسم مهراب

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست