1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مهراج

انتخاب نام دختر و پسر

مهراج

معنی اسم مهراج

مهراج اسم پسرانه است، معنی مهراج: (سنسکریت) (در قدیم) مهاراجه، عنوان هر یک از افراد طبقه ای ممتاز در هند، شاه، امیر.

ریشه اسم مهراج

اسم سانسکریت

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست