1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مهرام

انتخاب نام دختر و پسر

مهرام

معنی اسم مهرام

مهرام اسم پسرانه است، معنی مهرام: (مَه + رام) ۱- آن که ماه رام اوست؛ ۲- (به مجاز) خوشبخت.

ریشه اسم مهرام

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست