1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مهر تاش

انتخاب نام دختر و پسر

مهر تاش

معنی اسم مهر تاش

مهر تاش اسم پسرانه است، معنی مهر تاش: (فارسی ـ ترکی) [مِهر = مهربانی، محبت + تاش (ترکی) (= داش) این کلمه به آخر اسم‌ها اضافه میشود و شرکت، مصاحبت یا همراهی را میرساند و معادل پیشوند «هم» است]؛ ۱- روی هم به معنای هم ‌مهر؛ ۲- (به مجاز) با محبت و مهربان.

ریشه اسم مهر تاش

اسم فارسی – اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست