انتخاب نام دختر و پسر

میشا

معنی اسم میشا

میشا اسم دخترانه است، معنی میشا: ۱- (درگیاهی) همیشه بهار، همیشه جوان و همیشک جوان، نوعی از ریاحین که همیشه سبز میباشد؛ ۲- در زبان عربی به آن «حی العالم » میگویند؛ ۳- (در پهلوی) (= مشیه) آدمِ نخستین.

ریشه اسم میشا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up