1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ناصح

انتخاب نام دختر و پسر

ناصح

معنی اسم ناصح

ناصح اسم پسرانه است، معنی ناصح: (عربی) ۱- نصیحت کننده، پند دهنده؛ ۲- (در قدیم) دلسوز، خیرخواه.

ریشه اسم ناصح

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست