1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ناطق

انتخاب نام دختر و پسر

ناطق

معنی اسم ناطق

ناطق اسم پسرانه است، معنی ناطق: (عربی) ۱- سخنران؛ گوینده، سخن‌گو؛ دارای توانایی سخن گفتن، گویا؛ ۲- (در قدیم) آشکارا، واضح، بیّن؛ ۳-(در قدیم) آشکار کننده، بازگو کننده؛ ۴- (در ادیان) در نزد شیعهی اسماعیلی، پیامبر اسلام(ص).

ریشه اسم ناطق

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست