1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نامی

انتخاب نام دختر و پسر

نامی

معنی اسم نامی

نامی اسم پسرانه است، معنی نامی: (منسوب به نام)، ۱- (به مجاز) مشهور، معروف؛ ۲- (در قدیم) محبوب، گرامی؛ ۳- (در عربی) (اسم فاعل از نموّ و نَماء) به معنی نمو کننده، بالنده، روینده.

ریشه اسم نامی

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست