1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نبی الله

انتخاب نام دختر و پسر

نبی الله

معنی اسم نبی الله

نبی الله اسم پسرانه است، معنی نبی الله: (عربی) ۱- رسول خدا؛ ۲- (در ادیان) عنوانی برای پیغمران؛ ۳- (اَعلام) از القاب پیامبر اسلام(ص).

ریشه اسم نبی الله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست