1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نجم الدین

انتخاب نام دختر و پسر

نجم الدین

معنی اسم نجم الدین

نجم الدین اسم پسرانه است، معنی نجم الدین: (عربی) ۱- ستاره دین؛ ۲- آن که در دینداری و آگاهی به اصول و فروع دین چون ستاره‌ای درخشان و نمایان است؛ ۳- (اَعلام) ۱) نَجم‌الدین دایه (= نجم‌الدین رازی)، ابوبکر عبدالله ابن محمّد رازی: [قرن۷ هجری] عارف و شاعر ایرانی، که از ری به آسیای صغیر و سپس به بغداد رفت. از اثرهای اوست: مِرصادُالعباد، عشق و عقل و بَحرالحقایق، در تفسیر قرآن؛ ۲) نَجم‌الدین ایوب (= ملک صالح): سلطان ایوبی مصر، شام و فلسطین [۶۳۷-۶۴۷ قمری]، که پس از وی لشکر ممالیک او باعث سقوط دولت ایوبیان و بنیانگذار سلسلهی ممالیک بحری شد؛  ۳) نَجم‌الدین کبرا (= احمدابن عمر): [قرن ۶ و۷ هجری] عارف و صوفی ایرانی، از مردم خوارزم، بنیانگذار طریقت معروف به کُبَرویّه. مرشد و مربی برخی از نامداران (مانند نجم  الدین دایه، بهاءالدین ولد و عطار). مؤلف آدابُ المُریدین، سکینه الصالحین و بسیاری اثرهای دیگر، که غالباً چاپ شده است. در حملهی مهاجمان مغول کشته شد.

ریشه اسم نجم الدین

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست