انتخاب نام دختر و پسر

نسا

معنی اسم نسا

نسا اسم دخترانه است، معنی نسا: (عربی، نساء)؛ ۱- (در قدیم) زنان؛ ۲- (اَعلام) ۱) سورهی چهارم از قرآن کریم، دارای صد‌و ‌هفتاد ‌‌‌‌‌و شش آیه؛ ۲) شهر باستانی، در نزدیکی شهر کنونی عشق آباد در ترکمنستان.

ریشه اسم نسا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up