1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نعمت الله

انتخاب نام دختر و پسر

نعمت الله

معنی اسم نعمت الله

نعمت الله اسم پسرانه است، معنی نعمت الله: (عربی) ۱- احسان و بخشش خداوند؛ ۲- (اَعلام) نعمت‌الله کرمانی (= شاه نعمت‌الله ولی): [۷۳۱-۸۳۴ قمری] صوفی و شاعر متولد حلب، بنیانگذار سلسلهی درویشان نعمت الهی، مؤلف رساله‌های متعدد به فارسی و عربی و دیوان شعری که چاپ شده است. او پس از سفرهای فراوان، ۲۵ سال پایان عمرش را در ماهان کرمان گذراند.

ریشه اسم نعمت الله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست