1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نعمت

انتخاب نام دختر و پسر

نعمت

معنی اسم نعمت

نعمت اسم پسرانه است، معنی نعمت: (عربی) ۱- هر چیزی که باعث شادکامی، آسایش زندگی و سعادت انسان می شود؛ ۲- (در قدیم) مال، ثروت؛ ۳- عطا، بخشش؛ ۴- نیکی، خوبی؛ ۵- محصول؛ ۶- روزی، رزق؛ ۷- هدیه، تحفه؛ ۸- (در قدیم) (به مجاز) غذا.

ریشه اسم نعمت

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست