1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نوذر

انتخاب نام دختر و پسر

نوذر

معنی اسم نوذر

نوذر اسم پسرانه است، معنی نوذر: (اَعلام) (در شاهنامه) نام پسر منوچهر یکی از پادشاهان کیانی که پس از او به سلطنت رسید و به دست افراسیاب گرفتار شد و با بیشتر سران لشکر کشته شد.

ریشه اسم نوذر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست