1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نوری
معنی اسم نوری

نوری اسم پسرانه است، معنی نوری: (عربی ـ فارسی) (نور + ی (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به نور، مربوط به نور؛ ۲- روشن و درخشان؛ ۳- (در گیاهی) نوعی زردآلوی درشت و کشیده به رنگ زرد؛ ۴-(در قدیم) نوعی طوطی.

ریشه اسم نوری

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست