انتخاب نام دختر و پسر

نوشا

معنی اسم نوشا

نوشا اسم دخترانه است، معنی نوشا: (نوش+ ا (پسوند با معنی فاعلی))، ۱- نیوشا، شنوا، شنونده؛ ۲- (به مجاز) یادگیرنده و آموزنده؛ ۳- شیرین، زندگی.

ریشه اسم نوشا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up