1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نیتا

انتخاب نام دختر و پسر

نیتا

معنی اسم نیتا

نیتا اسم پسرانه است، معنی نیتا: [نی = نه (به صورت شبه جمله) (در قدیم) نیست، نبود + تا = لنگه، مثل، مانند]، بیمانند، بی نظیر، بیتا، یگانه.

ریشه اسم نیتا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست