1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نیما

انتخاب نام دختر و پسر

نیما

معنی اسم نیما

نیما اسم پسرانه است، معنی نیما: ۱- نام کوهی است حوالی نور؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام یکی از اسپهبدان تبرستان؛ ۲) تخلص شعری علی اسفندیاری (نیما یوشیج) [۱۲۷۴-۱۳۳۸ شمسی] شاعر ایرانی و بنیانگذار شعر نو فارسی. دیوان شعر، مقاله ها و یادداشتها و نامه هایش چاپ شده است.

ریشه اسم نیما

اسم فارسی

 

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست