انتخاب نام دختر و پسر

نیکا

معنی اسم نیکا

نیکا اسم دخترانه است، معنی نیکا: ۱- خوب، خوش، زیبا، ظریف؛ ۲- (از اصوات) بسی نیک، چه خوب، خوشا؛ ۳- (به صورت شبه جمله) (در قدیم) چه خوب است؛ ۴- (اَعلام) نام رودی است در شمال ایران که از شاهکوه در جنوب گرگان سرچشمه گرفته است.

ریشه اسم نیکا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up