1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هابیل

انتخاب نام دختر و پسر

هابیل

معنی اسم هابیل

هابیل اسم پسرانه است، معنی هابیل: (عبری) ۱- به معنی «نفس یا بخار»؛ ۲- (اَعلام) (در تورات) دومین پسر حضرت آدم که داستان وی و برادرش (قابیل) نیز در قرآن سورهی مائده، آیه ۳۰ آمده است. او به دست برادرش (قابیل) کشته شد.

ریشه اسم هابیل

اسم عبری

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست