1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هجیر

انتخاب نام دختر و پسر

هجیر

معنی اسم هجیر

هجیر اسم پسرانه است، معنی هجیر: (= هژیر) ۱- (در قدیم) خوب، پسندیده؛ ۲- (در شاهنامه) پهلوان ایرانی، پسر گودرز، که در جنگ یازده رخ پهلوان تورانی را از پای درآورد.

ریشه اسم هجیر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست