1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هخامنش

انتخاب نام دختر و پسر

هخامنش

معنی اسم هخامنش

هخامنش اسم پسرانه است، معنی هخامنش: ۱- دوست منش، دوست کردار، کسی که دارای کردار و اندیشه نیک است؛ ۲- (اَعلام) هخامنش: [حدود ۶۷۵ پیش از میلاد] سردودمان سلسلهی هخامنشی، نیای کوروش بزرگ و رهبر قوم پارس.

ریشه اسم هخامنش

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست