1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هورام

انتخاب نام دختر و پسر

هورام

معنی اسم هورام

هورام اسم پسرانه است، معنی هورام: (عبری) ۱- مرتفع؛ ۲- (اَعلام) نام شهریار جازر که در هنگام افتتاح فلسطین بر جارزشهریار بود. ۳- (فارسی) پیرو نیکی، پیرو خوبی، انسان شاد و خنده رو، هنگام طلوع آفتاب

ریشه اسم هورام

اسم فارسی – اسم عبری

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست