1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. هونیا
معنی اسم هونیا

هونیا اسم دخترانه است، معنی هونیا: (هو = خوب + نیا) ۱- دارای نیای خوب، نیکوتبار، نیک نژاد؛ ۲- (در پهلوی) (= هونیاک) به معنی خوب نیا، دارای اصل و نسب اصیل، منتسب به خانواده‌ای شریف؛ [مکنزی این واژه را در پهلوی مطبوع و لذت ‌بخش معنا کرده است].

ریشه اسم هونیا

اسم فارسی – اسم پهلوی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست