1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. وادی

انتخاب نام دختر و پسر

وادی

معنی اسم وادی

وادی اسم پسرانه است، معنی وادی: (عربی) ۱- (به مجاز) سرزمین؛ ۲- فضای ذهنی ای که برای چیزی تصور می شود؛ ۳- بیابان؛ ۴- فضا، مکان، جایگاه؛ ۵- (در قدیم) زمین میان دو کوه؛ دره؛ ۶- آب جاری فراوان، رود.

ریشه اسم وادی

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست