1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. وجیه الله

انتخاب نام دختر و پسر

وجیه الله

معنی اسم وجیه الله

وجیه الله اسم پسرانه است، معنی وجیه الله: (عربی) ویژگی آنکه در نزد خداوند دارای قدر و منزلت و محبوبیت است.

ریشه اسم وجیه الله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست