1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. وستا

انتخاب نام دختر و پسر

وستا

معنی اسم وستا

وستا اسم دخترانه است، معنی وستا: (اوستایی) ۱- (= اوستا) اوستا؛ ۲- (در ادیان) کتاب مقدس زردشتیان.

ریشه اسم وستا

اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست