1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. وسیمه

انتخاب نام دختر و پسر

وسیمه

معنی اسم وسیمه

وسیمه اسم دخترانه است، معنی وسیمه: (عربی) (مؤنثِ وسیم) زنِ زیبا و نیک روی.

ریشه اسم وسیمه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست