1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. وفادار

انتخاب نام دختر و پسر

وفادار

معنی اسم وفادار

وفادار اسم پسرانه است، معنی وفادار: (عربی ـ فارسی) آن که یا آنچه به تعهد، دوستی و عشق پای بند باشد، با وفا.

ریشه اسم وفادار

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست