1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. وهاب

انتخاب نام دختر و پسر

وهاب

معنی اسم وهاب

وهاب اسم پسرانه است، معنی وهاب: (عربی) ۱- (در قدیم) بسیار بخشنده؛ ۲- از نام‌ها و صفات خداوند.

ریشه اسم وهاب

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست