1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پرور

انتخاب نام دختر و پسر

پرور

معنی اسم پرور

پرور اسم دخترانه است، معنی پرور: ۱- رشد دادنِ کسی یا چیزی، پرورش دادن؛ ۲- (به مجاز) مطلب یا موضوعی را روشن و رسا بیان کردن یا نوشتن، یا در ذهن سنجیدن و تنظیم کردن؛ ۳- تربیت کردن؛ ۴- به عمل آوردن و آماده کردن دارو، گیاه، میوه، و مانند آنها در حال آغشتگی به چیزی مانند شیر، عسل، شکر و مانند آنها؛ ۵- (در قدیم) حمایت کردن، پشتیبانی کردن؛ ۶- (در قدیم) پرورده شدن، پرورش یافتن.

ریشه اسم پرور

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست