1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پروشات

انتخاب نام دختر و پسر

پروشات

معنی اسم پروشات

پروشات اسم دخترانه است، معنی پروشات: (= پروشاتو= پاروساتیس) ۱- (در پارسی باستان puršātu) به معنی پُرشاد؛ ۲- (در یونانی prysates) ۳- (اَعلام) ۱) ملکهی ایران، زن داریوش دوم و دختر اردشیر اول هخامنشی (درازدست) از زنِ بابلی او به نام آندیا /āndiā/ یا آندریا/āndriā/؛ ۲) دختر اردشیر سوم هخامنشی (اُخس) و آتوسا، وی به ازدواج اسکندر درآمد.

ریشه اسم پروشات

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست