1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پریسان

انتخاب نام دختر و پسر

پریسان

معنی اسم پریسان

پریسان اسم دخترانه است، معنی پریسان: (پری + سان ( پسوند شباهت))، ۱- چون پری؛ ۲- کنایه از زیبا روی است.

ریشه اسم پریسان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست