1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پرینوش

انتخاب نام دختر و پسر

پرینوش

معنی اسم پرینوش

پرینوش اسم دخترانه است، معنی پرینوش: [پری = موجود زیبا و نیکوکار نامرئی؛ (به مجاز) زیبارو و دارای اندام ظریف + نوش = بی مرگی، جاوید] ۱- پری روی جاوید و بی مرگ؛ ۲- زیباروی و پری پیکر همیشگی.

ریشه اسم پرینوش

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست