1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پری سیما

انتخاب نام دختر و پسر

پری سیما

معنی اسم پری سیما

پری سیما اسم دخترانه است، معنی پری سیما: (فارسی ـ عربی) (= پری چهر)، ( پری چهر.

ریشه اسم پری سیما

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست