1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پری چهر

انتخاب نام دختر و پسر

پری چهر

معنی اسم پری چهر

پری چهر اسم دخترانه است، معنی پری چهر: ۱- فرشته رو، زیبا مثل پری؛ ۲- (به مجاز) زیبارو (ی).

ریشه اسم پری چهر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست