1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پونه

انتخاب نام دختر و پسر

پونه

معنی اسم پونه

پونه اسم دخترانه است، معنی پونه: (در گیاهی) گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانوادهی نعناع که برگ‌ها وگل‌های آن مصرف دارویی دارد؛ پودنه.

ریشه اسم پونه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست