1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پَرَنسا

انتخاب نام دختر و پسر

پَرَنسا

معنی اسم پَرَنسا

پَرَنسا اسم دخترانه است، معنی پَرَنسا: (پَرَن = پروین (ستاره)، دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا (پسوند شباهت))، ۱- شبیه ستاره پروین؛ ۲- همانند ابریشم و دیبا؛ ۳- (به مجاز) زیبا و لطیف.

ریشه اسم پَرَنسا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست