1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پیوند

انتخاب نام دختر و پسر

پیوند

معنی اسم پیوند

پیوند اسم دخترانه است، معنی پیوند: (بن مضارعِ پیوستن)، ۱- پیوستن؛ ۲- پیوسته بودن دو یا چند کس؛ ۳- ازدواج؛ ۴- عهد و پیمان؛ ۵- (در قدیم) خویشی، بستگی؛ ۶- (در قدیم) آن که نسبتی دارد یا خویشاوند است؛ ۷- (در قدیم) عهد و پیمان.

ریشه اسم پیوند

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست