1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. چمن

انتخاب نام دختر و پسر

چمن

معنی اسم چمن

چمن اسم دخترانه است، معنی چمن: (در قدیم) ۱- زمین سبز و خرم، باغ و بوستان مرغزار؛ ۲- (در گیاهی) نام گیاهی از تیرهی غلات.

ریشه اسم چمن

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست