1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر با ژ
  4. chevron_right
  5. ژاسمن

انتخاب نام دختر و پسر

ژاسمن

معنی اسم ژاسمن

ژاسمن اسم دخترانه است، معنی ژاسمن: ژاسمین، گل یاسمن یا یاسمین.

ریشه اسم ژاسمن

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست