1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ژاسمین

انتخاب نام دختر و پسر

ژاسمین

معنی اسم ژاسمین

ژاسمین اسم دخترانه است، معنی ژاسمین: (= ژاسمن)،  ژاسمن. یاسمن

ریشه اسم ژاسمین

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست