1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ژینا

انتخاب نام دختر و پسر

ژینا

معنی اسم ژینا

ژینا اسم دخترانه است، معنی ژینا: [ژین(کردی) = زندگی + ا (پسوند نسبت)] ۱- منسوب به زندگی(؟) ؛ ۲- (به مجاز) زندگی، حیات (؟).

ریشه اسم ژینا

اسم کردی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست