1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کارون

انتخاب نام دختر و پسر

کارون

معنی اسم کارون

کارون اسم پسرانه است، معنی کارون: (اعلام) نام رودی در جنوب غربی ایران، در استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان به طول ۸۹۰ کیلومتر، که با نام کوه رنگ از ارتفاعات زردکوه در شهرکرد سرچشمه می  گیرد، بخشی از آن به سرچشمه  های زاینده رود می  ریزد و بخش دیگر پس از پیوستن به رود دو آب، به سمت خوزستان جاری می  شود.

ریشه اسم کارون

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست