1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کاموس

انتخاب نام دختر و پسر

کاموس

معنی اسم کاموس

کاموس اسم پسرانه است، معنی کاموس: (اَعلام) نام مبارزی کشانی که پادشاه سنجاب بود وی از بهادران توران و از امرای زیردست افراسیاب بود.

ریشه اسم کاموس

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست